Projekat “Zapadna Srbija-Mađarska – mogućnosti za SMART poslovanje”

1680

 Kontekst projekta je usmeren na pružanje podrške uravnoteženom i društveno-ekonomskom razvoju privrede na prostoru Zapadne Srbije, kroz sledeće: A) jačanje konkurentnosti MSP sektora (najmanje 20 MSP iz Podrinja, Mačve i Kolubare) za širenje na nova tržišta (tržište Mađarske), dobijanjem odgovarajućeg sertifikata izvoznika i B) jačanjem institucionalnih kapaciteta RRA PRR kao organizacija za podršku poslovanju (BSO) za pružanje podrške uvođenju korporativnog društveno odgovornog poslovanja kompanija u regionu. To naravno zahteva uvođenje novih tehnologija, veća ulaganja u proizvodnju i inovacije, povećanje broja zaposlenih, povećanje profita i slično. Predmet projekta su  male porodične kompanije, kompanije u vlasništvu žena i korporativno društveno odgovorne kompanije kao nosioci razvoja ekonomije u regionu zapadne Srbije.

Prema „Izveštaju o privrednim tendencijama na području Podrinja, Kolubarske i Mačvanskog regiona“ (februar 2018.), da do sada nije bilo značajnih statističkih podataka o većoj spoljnotrgovinskoj razmeni sa Mađarskom . Stoga je izbor mađarskog tržišta nova vrsta izazova. U svojoj „Strategiji podrške razvoju i konkurentnosti MSP za period 2015-2020“ – Područje podrške izvozu – Republika Srbija odražava širenje sektora MSP na inostrano tržište, kao i usklađivanje srpskih standarda sa ISO i drugih međunarodnih standarda, dakle promovisanje upotrebe znakova CE itd. U tom smislu, potrebno je sprovesti projekte koji predviđaju podršku izvoznicima, njihovu konkurentnost i internalizaciju srpske privrede. To se najbolje postiže povezivanjem sa stranim tržištima i njihovim istraživanjima, učešćem naših kompanija na međunarodnim sajmovima, organizovanjem izvoznih poseta za sektore sa najvećim izvoznim mogućnostima, kao i organizacijom poseta stranih investitora i preduzetnika. Ovaj projekat se takođe bavi ovim nacionalnim ciljevima.

Sektori u regionu zapadne Srbije koji imaju potencijal da se predstave i ponude na tržištima Mađarske  su sledeći: proizvodnja hrane, proizvodnja papira i predmeta od papira, proizvodnja mašina i opreme,  turizam.

Glavna ciljna grupa tokom poziva biće najmanje 140 preduzeća iz sledećih proizvodnih oblasti: 1) Proizvodnja i prerada hrane, voća i povrća, 2) Proizvođači mašina i opreme, 3) Proizvođači papira i proizvodi od papira, 4) sektor turizma. Dodatne bodove tokom izbora biće dodeljene kompanijama u vlasništvu žena, mladim vlasnicima i preduzetnicima mlađim od 35 godina, proizvodnji i uslugama zasnovanim na inovacijama, društveno odgovornim kompanijama i kompanijama koje poštuju ekološke standarde;

Izbor kompanija za proces sertifikacije zasnivaće se na sledećim kriterijumima: kompanije koje imaju potencijal za izvoz, inovativni proizvod, stepen spremnosti za sertifikaciju.

Fokus ovog projekta je na malim porodičnim kompanijama, preduzećima koja imaju inovativne proizvode, kompanijama u vlasništvu žena ili mladih, kompanijama koje imaju društveno odgovorno poslovanje. Upravo ta ciljna grupa kompanija predviđa primenu stalne podrške i instrumenata za promociju i jačanje preduzetničkog duha.

Isto tako, projekat sadrži niz aktivnosti za promociju BSO u vidu uvođenja nove usluge u RRA Podrinje, Podgorina i Radjevine za uvođenje korporativno društveno odgovornog poslovanja u kompanijama zapadne Srbije.

Projekat predviđa sledeće aktivnosti:

1. Organizovanje poslovnih sastanaka predstavnika MSP-a iz zapadne Srbije (Podrinje, Mačva i Kolubara) sa mađarskim preduzetnicima (jedan radni dan u SER-u i Mađarskoj);

2. Izbor 5 malih kompanija za sertifikaciju i uvođenje međunarodnih standarda (ISO, HACCP, itd.) neophodnih za izvoz na tržište HUN i EU;

3. Izvođenje predavanja za obuku i ekspertizu usmerenih na izvoz MSP-a;

4. Uvođenje usluge pružanja podrške korporativno društveno odgovornim preduzećima RDA Loznica i osnivanje Međuopštinske radne grupe za pružanje podrške i sprovođenja DOP-a;

5. Izrada Vodiča za izvoz i internacionalizaciju proizvoda (HUN-SER); Vodič za izvoz i internacionalizaciju proizvoda biće usmeren na mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Srbiji. Vodič će sadržati opšte informacije neophodne izvoznicima kao što su: potrebni standardi, izvozni papiri i potvrde, ovlašćene institucije, mogućnost finansiranja izvoza i slično. U svom posebnom delu, Vodič će opisati uslove izvoza na mađarsko tržište specifično za HUN, ovlašćene institucije, sajmove, način transporta i slično.

6. Poseta sajmu u Mađarskoj

Nosilac projekta: Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine I Rađevine DOO Loznica

Partner: Regionalna razvojna agencija “Srem” Ruma

Partneri koji su  dali podršku projektu :

  1. Grad Loznica
  2. Regionalna privredna komora Valjevo

CED Central Europian economic development network Budimpešta