Представљање Јавног позива за предлоге пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

2322

У општине Крупањ, 5.јуна  2018. године одржана је промоција Јавног позива за предлоге пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа у оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина-ЕУ ПРО.

Развојни програм ЕУ ПРО, којим Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра, доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије.  Минималан износ бесповратних средстава је 10.000 евра, а максималан 30.000 евра, а учешће корисника у трошковима пројекта је од 20-30 %. Делатност која се финансира кроз Јавни позив је производња, прерада и  пружање ИТ услуга и намењен је предузећима која су регистрована у периоду  од 2013-2017. године. Укупан буџет позива за доделу бесповратне помоћи предузетницима, микро и малим предузећима је 4,5 милиона евра.

Ова иницијатива само је једна од активности коју финансира Европска унија кроз развојни програм ЕУ ПРО у циљу подстицаја развоја приватног сектора и повећања тржишног потенцијала како би се створили услови за отварање нових радних места. Представници привредника добили су поред општих информација о позиву и информације о условима за учешће и критеријумима на основу којих ће се рангирати поднете апликације. Привредници се за помоћ у припрему документација могу  обратити Регионалној развојној агенцији ППР ДОО Лозница.