Почетак пријема захтева за кредите Фонда за развој

1728

Фонд за развој Републике Србије, као један од значајних партнера у Години предузетништва 2016, од 11. марта, почиње са пријемом захтева за четири кредитне линије.

Реч је о кредитима за трајна обртна средства, за текућу ликвидност и краткорочним кредитима, као и кредитима за инвестициона улагања.

Заинтересовани предузетници и правна лица захтев подносе лично на адресе Фонда

–       Централа: Булевар Немањића 14а, 18000 Ниш;

–       Филијала Београд: Кнез Михаилова 14 , Београд.

Све додатне информације, као и списак о  потребној документацији за подношење захтева могу се наћи на интернет презентацији Фонда: www.fondzarazvoj.rs. као и у нашој Агенцији.