Отворен јавни позив за доделу иновационих ваучерa

3094

Фонд за иновациону делатност отворио је 3. октобра ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
ДОДЕЛУ ИНОВАЦИОНИХ ВАУЧЕРА.

ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ НАМЕЊЕНИ СУ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
КОЈИМА СУ ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ ЈАВНИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА за
решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом
пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних
услуга које су нове за предузеће. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС КОЈИ СЕ ОДОБРАВА ПО
ИНОВАЦИОНОМ ВАУЧЕРУ ЈЕ ДО 800.000 ДИНАРА, при чему се иновационим
ваучером покрива до 80% укупних трошкова услуге, без пореза на додату
вредност.

Предузеће има могућност да искористи НАЈВИШЕ ДВА ИНОВАЦИОНА ВАУЧЕРА,
у укупној вредности од 1.200.000 динара.

Целокупни поступак се одвија електронски, путем портала Фонда за
иновациону делатност, без потребе достављања документације у папирној
форми:https://www.inovacionifond.rs/VOUCHERS/ 

У односу на претходни, према актуелном јавном позиву:

– могу да се пријаве микро, мала и средња предузећа која су у
већинском приватном власништву (не само она у већинском приватном
српском власништву),

– а пружаоци услуга могу да буду јавне и све остале акредитоване
научноистраживачке организације (укључујући и оне у приватном
власништву).

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА. За овај позив
опредељена су средства у износу од 48 милиона динара.

Више информација, Приручник и јавни позив доступни су на линку: http://www.inovacionifond.rs/PROGRAM-INOVACIONIH-VAUCERA/

Брошура

Иновациони ваучери

Програм иновационих ваучера