Организациона структура

1948

Скупштина Друштва

Надзорни одбор

Директор

Сектор за развој  МСП и туризам

Сектор за развој пољопривреде и рурални развој

Сектор за правне послове и људске ресурсе

Сектор за одрживи развој и развој инфраструктуре