ОБУКА „УВОД У ПРАГ ПРОЦЕДУРЕ“

2101
1uvod-u-prag-procedure

У читаоници Библиотеке Вуковог завичаја у Лозници 28. октобра 2016. године   регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине је организовала  обуку „Увод у ПРАГ процедуре.“

Обука је намењена потенцијалним корисницима средстава Европске уније, првенствено јединицама локалне самоуправе као и јавним предузећима и установама чији оснивачи јесу локалне самоуправе, и има за циљ подизање капацитета државних службеника који раде на пословима програмирања међународне помоћи у области општих принципа јавне набавке.

Обука је обухватила  основне појмове, типове и процедуре набавки по захтевима Европске уније. Поред неоходних теоретских знања, која се пружају полазницима, обука је обухватила и конкретне примере у вези са припремом тендерских досијеа и њиховом евалуацијом. Уз елементе тендерских досијеа, обрађен је и начин евалуације пристиглих понуда.

Кључне теме обрађене кроз рад са полазницима јесу следеће:

  • Актери у управљању грантовима (како се припрема апликациони пакет, актери у имплементацији грантова)
  • Имплементација грантова
  • Основни принципи ПРАГ процедура
  • Тендерски процес: документа, правила, учесници
  • Методе управљања процедурама јавне набавке
  • Специфичности појединих врста уговора

Обуци је присуствовало 28 учесника представника локалних самоуправа, јавних предузећа и установа са територије локалних самоуправа оснивача Агенције.