Обука „Е-пословање“

1648

9.децембра  у Лозници, у просторијама Агенције одржана је обука

“Е-пословање.“

Учесници обуке кроз интерактивни рад са лиценцираним предавачем су имали прилике да се ближе упознају и унапреде своја знања о појму Е-пословања. Циљеви обуке јесу упознавање МССП  и предузетника са основама електронског пословања и разумевање концепта електронске трговине и дигиталних апликација које се могу искористити као иновативно средство за повећање конкурентности и смањење тршкова пословања.

Програм обуке је обухватио и следеће теме:

Увод у електронско пословање

– Пословни предуслови за е-пословање

Технички предуслови за епословање

– Електронско банкарство, Електронске фактуре, Сервиси е-управе

– Квалификовани сертификати, Пословни софтвер, Врсте пословног софтвера

Рачунарство у облаку,  Рачунарство у облаку,

Сигурност и безбедност

Обуку је успешно завршило 10  полазника.