Промоција LEADER приступа као модела руралног развоја

4067

Поштовани обавештавамо Вас да ће се 24. новембар 2017. године у10 часова, у Хотелу Royal SPA, у улициНародног фронта 42 у Бањи Ковиљачи, у циљу припреме за имплементацију LEADER приступа, одржати  информативна радионица ради бољег информисања потенцијалних чланова Партнерстава за територијални рурални развој.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у оквиру мера руралног развоја, меру Припрема локалних стратегија руралног развоја Партнерства за територијални и рурални развој, реализоваће осам информативних радионица LEADER приступа на целој територији Републике Србије.