КРЕИРАЈ ЖИВОТ – Подршка за отварање нових радних места

1958

Програм се односи на подстицање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине. Висина подршке тзависи од степена развијености јединице локалне самоуправе, броја новозапослених и износа инвестиције.

Услови и критеријуми су детаљно дефинисани Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција Владе Републике Србије.

УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција:

• Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине, у складу са Уредбом

• Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развоја софтвера, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње, аеродрома, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, као ни привредних друштава у тешкоћама

• Рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошљавање нових запослених повезаних са инвестиционим пројектом је до три године од дана подношења пријаве за доделу подстицајних средстава, а који се након закључења уговора о додели средстава подстицаја може продужити највише до пет година

Документација