Kредити за трајна обртна средства у оквиру програма који Фонд спроводи са Европском инвестиционом банком

487

Обавештавамо све заинтересоване клијенте да Фонд за развој РС од 27.02.2024. године почиње са пријемом захтева за кредите за трајна обртна средства из ЕИБ кредитне линије , линк: