Први пролећни пословни форум „Како унапредити одрживи развој“

1597
odrzivi-razvoj-unapredjenje2

03.04.2014.

На „Првом пролећном пословном форуму“  одржаног у организацији Института за одрживи развој, Пословног факултета у Ваљеву, на тему: „Како унапредити одрживи развој?“,

Маја Ковић, сарадник у Сектору за развој локалне самоуправе, међуопштинску сарадњу и стратешко планирање,презентовала је пут од оснивања Агенције до званичне акредитације од стране НАРР-а као и активности које су у међувремену реализоване.Полазећи од основне тематике форума као и од чињенице да концепт „одрживог развоја“ подразумева повезивање и усклађивање низа разноврсних секторских интереса и приоритета указано је на неопходност,значај и сврху Агенције у смислу социјално – економског развоја територије оснивача. Учешћем на форуму Агенција је имала прилику да успостави контакт са Институтом за одрживи развој, Привредном комором Србије, Пословним Факултетом Ваљево, Истраживачком станицом Петница и др. учесницима.