Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме

1666

Министарство привреде је расписало Јавни Позив за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

У оквиру  програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години додељују се бесповратна средства микро, малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/машина са циљем олакшавања финансирања набавке производне опреме и јачања њихове конкурентности.

Програм спроводи Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом.

Бесповратна средства ће се одобравати заједно са кредитом одобреним од стране пословнбих банака, или уговором о финансијском лизингу одобреним од стране  лизинг компаније.

1. PROCREDIT BANKA А.Д. Београд
2. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA СРБИЈА А.Д. Београд
3. HALKBANK, Београд
4. ERSTE BANKA А.Д. Нови Сад
5. UNICREDIT BANKA СРБИЈА А.Д. Београд
6. Raiffeisen Leasing Д.О.О. Београд

Више информација о самом програму, као и пратећу докуметацију погледајте ОВДЕ