УРЕДБA o утврђивању програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. год.

2195

Овом уредбом утврђује се Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Уредбу као и програм можете погледати на следећем линку:

Уредба: детаљније                   Програм: детаљније