Јавни позив за подношење понуде у поновљеном поступку јавне набавке СДЦ1/2017-11 за набавку рачунара и рачунарске опреме

2931

Документација за јавни позив за подношење понуде у поновљеном  поступку јавне набавке СДЦ1/2017-11 за набавку рачунара и рачунарске опреме:

Одлука и позив

Тендерска документација