Predstavljanje Javnog poziva – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini

1032
predstavljanje-javnog-projekta-gradimo-zajedno

U prostorijama Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine, 04.08.2017.godine, održana je promocija Javnog poziva za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture –Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. Godini

Prisutnima, predstavnicima lokalnih samouprava,  predstavljeni su cilj, namena, kao i uslovi za dodelu sredstava po smernicama programa. Takođe, su obijašnjeni kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekata, kao i koja je to neophodna dokumentacija i način prijave na Javni poziv.

Rok za podnošenje prijave projekta je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.