МЕНТОРИНГ

4298

Менторинг представља заједнички рад ментора и предузећа/предузетника у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, предузеће је у стању да прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

Корисници менторинга су:

почетници у пословању;
постојећи предузетници, заинтересовани за унапређење пословања;
удружења и кластери;
корисници програма које подржава Влада Републике Србије, донатори и друге институције.

Услуге које обухвата менторинг су:

Дијагностификовање како би се дефинисала и разумела тренутна ситуација у пословању предузећа;
Помоћ у проналажењу потребних информација;
Помоћ у припреми и реализацији развојних активности/планова/пројеката, како би се постигли што бољи пословни резултати;
Помоћ у припреми документације за програме подршке предузећима;
Помоћ у проналажењу пословних партнера;
Саветовање и координација активности усмерених приступању фондовима, новим технологијама, консултантским услугама;
Упознавање са одговарајућим консутантима;
Обуке;
Консалтинг.

Процес менторинга у предузећу може трајати годину дана, кроз укупно 60 сати.