KONSALTING

5368

Savetodavne usluge koje Akreditovana Regionalna razvojna agencija pruža:

Podrška za pripremu prijava za kredite start up i žensko preduzetništvo koje realizuje Fond za razvoj Republike Srbije;
Dijagnostikovanje inovativnosti (procena inovacionih potencijala preduzeća i stepena njihove inovativnosti);
Podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSPP koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija (Program za podrušku inovacijama i gazelama, Program podrške razvoju konkurentnosti, Program podrške razvoju inovativnih klastera, Program podrške mladimi firmama iz nerazvijenih područija, Projekat podrške ženskom preudzetništvu), kao i druge institucije koje pružaju bespovratnu podrušku MSP
Izrada marketing plana za MSPP;
Provera stanja u poslovanju.