КОНСАЛТИНГ

5319

Саветодавне услуге које Акредитована Регионална развојна агенција пружа:

Подршка за припрему пријава за кредите start up и женско предузетништво које реализује Фонд за развој Републике Србије;
Дијагностиковање иновативности (процена иновационих потенцијала предузећа и степена њихове иновативности);
Подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке МСПП које спроводе Министарство и Национална агенција (Програм за подрушку иновацијама и газелама, Програм подршке развоју конкурентности, Програм подршке развоју иновативних кластера, Програм подршке младими фирмама из неразвијених подручија, Пројекат подршке женском преудзетништву), као и друге институције које пружају бесповратну подрушку МСП
Израда маркетинг плана за МСПП;
Провера стања у пословању.