Други позив за пружање техничке подршке у процесу планирања и програмског буџетирања у оквиру програма Еxchange 5

1820

У оквиру Програма Еxhchange 5 објављен је други позив за избор локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања (очекивана је подршка за најмање 4 ЛС). Програм Еxцханге 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Веома значајну улогу у погледу теме овог конкурса као и за целу компоненту 2 Програма Еxцханге 5, има и Сектор буџета Министарства финансија (МФИН).

У оквиру предметног позива Програм Еxchange 5 ће у периоду од марта 2019. до априла 2020. године пружити подршку изабраним локалним самоуправама у свим фазама буџетског циклуса, а посебно:

Стручну подршку у даљем унапређењу процеса израде Одлуке о буџету у складу са Упутством за израду програмског буџета прописаним од стране МФИН.
Техничку подршку у унапређењу процеса планирања капиталних пројеката у складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката и пратећим подзаконским актима.
Подршку током израде извештаја о извршењу буџета у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма прописаним од стране МФИН.
Програмска подршка ће поред изградње административних капацитета допринети и унапређењу програмске структуре буџета за наредне буџетске циклусе, али и припреми корисничких ЛС да одговоре на захтеве новог планског система.

Прилику да учествују на објављеном позиву имају све ЛС изузев 8 локалних самоуправа којима је подршка додељена на основу првог позива из 2017. године у оквиру Програма Еxchange 5.

Рок за конкурисање по овом позиву је 21. фебруар 2019. године.

Више информација, као и одговоре на сва додатна питања можете пронаћи на сајту:www.skgo.org

Преузмите документацију