Бесповратна средства за поплављене привредне субјекте у Мајским поплавама 2014

3865

 На основу Закона о отклањању последица мајских поплава на територији Републике Србије који је донет 21.7.2014.,Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју којом се дефинише мера давања бесповратних новчаних средстава привредним субјектима који су претрпели штету на подручју погођеном поплавама. У Уредби су ближе објашњени критеријумими за доделу бесповратних средстава. До 20.јануара Канцеларија за обнову и развој ће свим ЛС проследити детаљне инструкције о спровођењу наведеног државног програма.Канцеларији за обнову и развој смо упутили и питање о привредним субјектима који су претрпели штете у августовским поплавама али ће одговор бити део званичних инструкција које очекујемо.Сви детаљи о потребној документацији коју треба доставити уз захтев налазе се у прилогу. Све информације о процедури подношења захтева можете добити у Одељењу за локални економски развој града Лознице на адреси Јована Цвијића 20., на  телефон 015 898 500 и емаил адресе   dmilutinovic@loznica.rs,ljnikolic@loznica.rs  и    zkaitovic@loznica.rs..  Све информације  су такодје доступне на сајту града Лознице www.loznica.rs

                 Попуњен захтев са траженом пратећом документацијом која је дефинисана Уредбом  о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју  треба  доставити преко писарнице Градске управе на следећу адресу:
 
Градска управа Лозница
Одељење за локални економски развој
Карадјордјева бр.2.
15 300 Лозница

Назнака:Захтев  за остваривање права привредног субјекта на основу Уредбе о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на територији Републике Србије
Привредни субјекти са поплављених подручја подносе јединицама локалних самоуправа захтев за добијање бесповратних средстава по овом програму  до 15.02.2015 године.

Уредба о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју

Закон о отклањању последица поплава Сл гласник 75-2014 од 21 07 2014

Захтев привредни субјекти