Realizovane prve obuke u 2021. Godini

1437

U periodu januar – mart 2021.godine akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica održala je  dve  Obuke  za početnike u poslovanju  i to u opštini Krupanj  u februaru i u gradu Loznici u martu mesecu. Ove obuke se realizuju kao jedna od aktivnosti u okviru standardizovanog seta usluga za 2021. godinu.

Polaznici na  obukama su upoznati sa načinom realizacije poslovne ideje, kako postati uspešan preduzetnik, postupkom registracije preduzetnika i privrednih društava,  kao i koje su to poreske i druge obaveze koje ih čekaju nakon registracije firme i postupkom izrade biznis plana. Osnovni cilj ove obuke je da polaznici, učenici završnih godina srednjih škola dobiju osnovne informacije i unaprede svoja znanja iz oblasti preduzetništva.

Obuka je obuhvata sledeće teme:

1.Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika

2.Pravna regulativa i poreski sistem

3.Finansije u poslovanju i poslovni plan

4.Izvori finansiranja za početnike u poslovanju

Ove dve obuke je uspešno završilo 22  polaznika koji će dobiti sertifikat da su pohađali obuku, sa kojim mogu da konkurišu kod određenih fondova za finansijska sredstva i koji predstavlja uslov za konkurisanje, a tokom obuke su informisani o svim potencijalnim fondovima koji finansiraju početnike u poslovanju. Sve aktivnosti su sprovedene uz poštovanje svih epidemioloških mera u cilju sprečavanja širenja pandemije COVID-19.