Realizovane 3 obuke i Info dan u okviru programa Set stanadardizovanih usluga za MSPP u mesecu septembru

1372

U okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine održala  je održala 3 obuke i jedan Info dan u mesecu septembru.

Prva u nizu  obuka „E-poslovanje“ održana je 4. septembra u prostorijama Agencije. Učesnici obuke kroz interaktivni rad sa licenciranim predavačem su imali prilike da se bliže upoznaju i unaprede svoja znanja o pojmu E-poslovanja. Ciljevi obuke jesu upoznavanje MSSP  i preduzetnika sa osnovama elektronskog poslovanja i razumevanje koncepta elektronske trgovine i digitalnih aplikacija koje se mogu iskoristiti kao inovativno sredstvo za povećanje konkurentnosti i smanjenje trškova poslovanja.

Program obuke je obuhvatio i sledeće teme:

1.Uvod u elektronsko poslovanje

2.Poslovni preduslovi za elektronsko poslovanje

3.Tehnički preduslovi za elektronsko poslovanje

4.Elektronsko bankarstvo

5.Elektronske fakture

6.Servisi E-uprave

7.kvalifikovani sertifikati

8.Poslovni softver

9.Računarstvo u oblaku

10.Sigurnost i bezbednost

Ovu obuku uspešno je završilo je 8 polaznika koji su dobili sertifikate.

Potom su održane dve dvodnevne  obuke za početnike u poslovanju i to 16-17.09.2020. godine u srednjoj školi „ Sveti Sava“ u Loznici i 23 -24. 09.2020. godine u srednjoj školi u Krupnju.

Osnovni cilj ove obuke je da  polaznici, učenici završnih razreda srednjih škola dobiju osnovne informacije i da unaprede svoja znanja iz oblasti preduzetništva. Polaznicima obuke su predstavljeni  osnovni elementi biznis plana, potrebna dokumentaca i zahtevi aktuelnih javnih poziva za početnike u poslovanju i detaljno su informisane o poreskim i drugim obavezama koje ih očekuju nakon registracije firme.

Teme predstavljene na obuci su:

  1. Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika
  2. Pravna regulativa i poreski sistem
  3. Finansije u poslovanju i poslovni plan
  4. Izvori finansiranja za početnike u poslovanju

Ove dve obuke je uspešno završilo 25 polaznika. Svi polaznici  dobijaju sertifikat da su pohađali obuku što je jedan od uslova konkurisanja za  bespovratna finansijska sredstva kod određenih institucija.

Pored održanih obuka, održan je i Info dan sa srednjoškolcima u Krupnju, koji je bio namenjen promociji preduzetništva i preduzetničke kulture. Srednjoškolci su tako imali priliku da unaprede svoja znanja i dobiju nove infoprmacije o preduzetništvu.

Sve aktivnosti sprovedene su uz poštovanje svih epidemioloških mera u cilju sprečavanja širenja pandemije COVID-19.