Realizacija obuka u okviru standardizovanog seta usluga za MSPP

1399

Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine u  periodu april – jul  2021. godine održala je 6  obuka, od toga  4  Obuke  za početnike u poslovanju  i to u  po jednu u opštinama  Ljubovija i Bogatić, i 2 u Loznici, obuku Marketing i prodaja i obuku E-poslovanje koje su održane u Loznici. Ove obuke se realizuju kao jedna od aktivnosti u okviru standardizovanog seta usluga za 2021. godinu.

Polaznici na  obukama za početnike u poslovanju  su upoznati sa načinom realizacije poslovne ideje, kako postati uspešan preduzetnik, postupkom registracije preduzetnika i privrednih društava,  kao i koje su to poreske i druge obaveze koje ih čekaju nakon registracije firme i postupkom izrade biznis plana. Osnovni cilj ove obuke je da polaznici, učenici završnih godina srednjih škola dobiju osnovne informacije i unaprede svoja znanja iz oblasti preduzetništva.Ove četiri  obuke je uspešno završilo 53  polaznika koji će dobiti sertifikat da su pohađali obuku, sa kojim mogu da konkurišu kod određenih fondova za finansijska sredstva i koji predstavlja uslov za konkurisanje, a tokom obuke su informisani o svim potencijalnim fondovima koji finansiraju početnike u poslovanju.

Obuka Marketing i prodaja obuhvatila je sledeće teme:  Pojam, definicija i značaj marketinga za poslovanje MMSP I preduzetnika, vrste marketinga sa akcentom na digitalni marketing, vrste digitalnog marketinga (web sajt, e-mail marketing, SEO marketing, on-line oglašavanje i marketing na društvenim mrežama) i pojam brenda. Ovu obuku uspešno je završilo 11 polaznika koji su dobili sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Program obuke E-poslovanje  je obuhvatio  sledeće teme:

– Uvod u elektronsko poslovanje

– Poslovni preduslovi za e-poslovanje

– Tehnički preduslovi za e – poslovanje

– Elektronsko bankarstvo, Elektronske fakture, Servisi e-uprave

– Kvalifikovani sertifikati, Poslovni softver, Vrste poslovnog softvera

– Računarstvo u oblaku,  Računarstvo u oblaku,

– Sigurnost i bezbednost

Ovu obuku je uspešno završilo 11 polaznika, koji su takođe dobili sertifikat o završenoj obuci.

 

Sve aktivnosti su sprovedene uz poštovanje svih epidemioloških mera u cilju sprečavanja širenja pandemije COVID-19.