Prekogranična saradnja Srbija – Bih

2511
prekogranicna-saradnja

U petak 19. Februara u Loznici je  održan sastanak gradonačelnika Loznice sa predstavnicima opština Mali Zvornik, Zvornik, Ugljevik i Bijeljina  i Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine  Glavna tema sastanka jeste uspostavljanje saradnje na izradi predloga projekata u okviru  IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014- 2020.  U okviru ovog programa predviđen je budžet od 14 miliona eura za realizaciju projekata u narednom petogodišnjem periodu, a raspisivanje prvog javnog poziva za podnošenje predloga projekata  očekuje se početkom juna ove godine.

Na sastanku su prezentovane ideje za projekte, i dogovoreno je partnerstvo na izradi projekata u oblasti turizma i zaštite životne sredine, a  dogovoreno je da se nastavi rad na operativno-tehničkom nivou, kako bi projektna dokumentacija bila pripremljena do raspisivanja javnog poziva. Svi učesnici sastanka su se složili da je ovo samo nastavak dosadašnje uspešne saradnje opština i gradova u Podrinju, a gradonačelnik je istakao da  samo zajedničkim integrativnim pristupom regionalnim projektima možemo ozbiljno da unapredimo regionalni potencijal u okviru regiona Podrinja,  i da će  efekti ovakve saradnje svakako rezultirati u unapređenju stepena prekogranične saradnje ljudi i institucija sa obe strane granice u cilju rešavanja konkretnih zajedničkih problema. Agencija će u ovom procesu biti zadužena za pripremu dokumentacije i tehničko upravljanje projektima.