Predstavljen nacrt Strategije razvoja turizma opštine Ljubovija

480

Ljubovija ima veliki turistički potencijal koji treba razviti i staviti u funkciju na način koji je u interesu stanovnika opštine, lica koja se bave ili će se baviti turizmom i ugostiteljstvom  kao i gostiju koji će posećivati turističke sadržaje. Opština Ljubovija i Regionalna razvojna agencija Podrinja,Podgorine i Rađevine Loznica potpisale su Sporazum o saradnji na izradi Strategije razvoja turizma opštine Ljubovija u maju 2019. godine. Nakon toga se pristupilo izradi Strategije i održano je 3 sastanka radne grupe za izradu Strategije koju je imenovala opština Ljubovija, kao i još niz aktivnosti na izradi ovog bitnog dokumenta.

               25. septembra 2019. godine, u Ljuboviji, održana je prezentacija Nacrta strategije.  Svi prisutni imali su priliku da iznesu  svoja zapažanja i sugestije na navedeni dokument. Sastanku je prisustvovalo dvadeset sedam predstavnika civilnog, privatnog i janog sektora. 

               U nacrtu dokumenta predstavljeni su svi turistički potencijali opštine Ljubovija i predlozi za unapređenje turizma u narednih pet godina u segmentima koji su prepoznati kao značajni a nedovoljno iskorišćeni..

               Nakon ove prezentacije Nacrt Strategije je dat na javni uvid kako bi što šira javnost bila upoznata sa sadržinom dokumenta i kako bi se dala prilika svim zainteresovanim stranama da dostave eventualne dopune .

               Po završetku javnog uvida, Strategija će biti dopunjena i pristupiće se usvajanju dokumenta preko nadležnih organa opštine Ljubovija.