Позив за поновљени поступак ЈН организовање завршног догађаја СДЦ1/2017/39

1792

Овде можете погледати одлуку и позив за достављање понуда  у поновљеном поступку за јавну набавку Организовање завршног догађаја СДЦ1/2017/39 као и тендерску документацију.

Позив                           Одлука                               Тендерска документација