Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj

892

Fond za razvoj Republike Srbije, kao jedan od značajnih partnera u Godini preduzetništva 2016, od 11. marta, počinje sa prijemom zahteva za četiri kreditne linije.

Reč je o kreditima za trajna obrtna sredstva, za tekuću likvidnost i kratkoročnim kreditima, kao i kreditima za investiciona ulaganja.

Zainteresovani preduzetnici i pravna lica zahtev podnose lično na adrese Fonda

–       Centrala: Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš;

–       Filijala Beograd: Knez Mihailova 14 , Beograd.

Sve dodatne informacije, kao i spisak o  potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva mogu se naći na internet prezentaciji Fonda: www.fondzarazvoj.rs. kao i u našoj Agenciji.