Otvoren javni poziv za dodelu inovacionih vaučera

1185

Fond za inovacionu delatnost otvorio je 3. oktobra DRUGI JAVNI POZIV ZA
DODELU INOVACIONIH VAUČERA.

INOVACIONI VAUČERI NAMENJENI SU MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
KOJIMA SU POTREBNE USLUGE JAVNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA za
rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom
poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih
usluga koje su nove za preduzeće. MAKSIMALNI IZNOS KOJI SE ODOBRAVA PO
INOVACIONOM VAUČERU JE DO 800.000 DINARA, pri čemu se inovacionim
vaučerom pokriva do 80% ukupnih troškova usluge, bez poreza na dodatu
vrednost.

Preduzeće ima mogućnost da iskoristi NAJVIŠE DVA INOVACIONA VAUČERA,
u ukupnoj vrednosti od 1.200.000 dinara.

Celokupni postupak se odvija elektronski, putem portala Fonda za
inovacionu delatnost, bez potrebe dostavljanja dokumentacije u papirnoj
formi:https://www.inovacionifond.rs/VOUCHERS/ 

U odnosu na prethodni, prema aktuelnom javnom pozivu:

– mogu da se prijave mikro, mala i srednja preduzeća koja su u
većinskom privatnom vlasništvu (ne samo ona u većinskom privatnom
srpskom vlasništvu),

– a pružaoci usluga mogu da budu javne i sve ostale akreditovane
naučnoistraživačke organizacije (uključujući i one u privatnom
vlasništvu).

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO UTROŠKA OPREDELJENIH SREDSTAVA. Za ovaj poziv
opredeljena su sredstva u iznosu od 48 miliona dinara.

Više informacija, Priručnik i javni poziv dostupni su na linku: http://www.inovacionifond.rs/PROGRAM-INOVACIONIH-VAUCERA/

Brošura

Inovacioni vaučeri

Program inovacionih vaučera