Održane obuke za zaposlene u JLS

341

Regionalna razvojna  agencija  Podrinja, Podgorine i Rađevine  Loznica u okviru svojih redovnih aktivnosti veliku pažnju pridaje saradnji sa lokalnim samoupravama osnivačima u svim aspektima koji su bitni za njihovo funkcinisanje.  Jedna od najvažnijih aktivnosti koju Agencija svake godine realizuje jeste i obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i ustanovama i preduzećima čiji osnivač je jedinica lokalne samouprave.

Nakon konsultacija koje su sprovedene  u oktobru mesecu 2019.godine sa svim jedinicama lokalne samouprave koje su naši osnivači, a vezano za teme obuka koje ćemo organizovati 25. novembra 2019. u Krupnju održana je obuka sa temom   „Ruralni razvoj“, a  26. novembra 2019. u Malom Zvorniku obuka sa temom „Upravljanje projektnim ciklusom“.  Obuke su bile  jednodnevne, a stručni predavač na obukama bila je gospođa Ivana Antonijević, sertifikovani predavač Nacionalne akademije za javnu upravu.

Veliko interesovanje za ove obuke je rezultiralo i velikim odzivom predstavnika JLS na obukama, a svi prisutni na obukama su unapredili svoja znanja i veštine o navedenim temama i dobili nove informacije koje će im biti korisne u  budućem radu.