Održana obuka za početnike u poslovanju u Bogatiću

353

Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica održala je dvodnevnu Obuku za početnike u poslovanju 01 i 02. oktobra 2019. godine u maloj sali opštine Bogatić u okviru standardizovanog seta usluga za 2019. godinu.

Kroz dvodnevnu obuku, polaznici obuke su upoznati sa načinom realizacije poslovne ideje, kako postati uspešan preduzetnik, postupkom registracije preduzetnika i privrednih društava, kao i koje su to poreske i druge obaveze koje ih čekaju nakon registracije firme i postupkom izrade biznis plana.

Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja – razvija kreativnost, pospešuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe.

Zbog toga je za polaznike obuke važno da se upoznaju sa osnovnim pojmovima  poslovanja pre započinjanja sopstvenog biznisa.

Polaznici obuke su imali priliku da se upoznaju sa sledećim temama:

1.Motivi i osobine preduzetnika i razvoj poslovne ideje

2.Registracija privrednih subejekata

3.Poreski sistem

4.Dostupni izvori finansiranja za početnike u poslovanju

5.Biznis plan

Ova znanja će im pomoći da unaprede svoje ideje kao i da unaprede već postojeće segmente svog preduzeća. Sa osnovnim znanjem o preduzetništvu oni će biti u mogućnosti da razmišljaju o tržištu i pronalaze nove, bolje i efikasnije načine da zadovolje potrebe tog tržišta, da promene i unaprede stvari i da preduzmu nešto novo na tržištu.

Obuku je uspešno završilo 13 polaznika i svi polaznici obuke dobijaju sertifikat koji je jedan od uslova za konkurisanje za bespovratna sredstva kod Razvojne agencije Srbije i Nacionalne službe za zaposljavanje.