Održana obuka za početnike u poslovanju u Bogatiću

426

U Mačvanskoj srednjoj školi u Bogatiću održana je  04.06. i 05.06.2019. godine obuku na temu  Početnici u poslovanju. Preduzetništvo je značajno kako sa stanovišta pojedinaca koji pokreću biznis kako bi sebi obezbedili egzistenciju tako i za širu zajednicu i ekonomski razvoj. Zbog toga je za početnike važno da se upoznaju sa osnovnim pojmovima  prilikom registracije svog privrednog subjekta.

Potencijalnim mladim preduzetnici imali su priliku da se upoznaju sa sledećim temama:

1.Motivi i osobine preduzetnika i razvoj poslovne ideje

2.Registracija privrednih subejekata (pravni okvir, pojam i registracija)

3.Poreski sistem

4.Dostupni izvori finansiranja za početnike u poslovanju

5.Biznis plan (pojam i značaj, izrada biznis plana)

Obuku je uspešno završilo 24 polaznika. Obuke su jedna od pet usluga koje Agencija kroz Seta standardiѕovanih usluga za MMSPP pruža privrednsim subjektima kako bi unapredili svoje poslovanje i obezbedili opstanka na tržištu. Pored obuka Agencija svakog meseca organizuje promocije programa Ministarstva privrede, Fonda za razvoj RS i Razvojne agencija Srbije kojima se pruza finansijska podrška MSP sektoru, zatim  priža informacije, savetodavne usluge i usluge  mentoring.