Održana obuka Primena elektronskog centralizovanog sistema za upravljanje fakturama

585

Evropska nedelja preduzetništva- SME WEEK  

                U okviru „Evropske nedelje preduzetništva – SME WEEK“  Regionalna razvojna agencija  Podrinja, Podgorine i Rađevine iz Loznice i Grad Loznica uz podršku Ministarstva finansija  organizovali su 21. februara u Loznici obuku  posvećenu podršci uspostavljanju elektronskog centralizovanog sistema za upravljanje fakturama (E-fakture) postojećim  MSP i preduzetnicima.

Zakonom o elektronskom fakturisanju sistemski uređuje oblast slanja, prijema i čuvanja elektronske fakture. Učesnici obuke su detaljno upoznati kako sa pravnim okvirom primene elektronskih faktura, tako i sa mogućnostima ažuriranog sistema elektronskog fakturisanja, načinom korišćenja, te najčešćim scenarijima za slanja i prijem elektronskih faktura između različitih aktera. Takođe, ovo je  bila prilika da učesnici obuke postave pitanja u vezi navedene teme, i da iznesu nedoumice sa kojima su se do sada suočavali prilikom rada u centralizovanom sistemu za upravljanje fakturama.

Predavači na obuci će bili su  iz Kontakt centra SEF-a (koji prate rad ovog sistema), delegirani od strane  Ministarstva finansija.