Održan OJT (on the job training) trening za mentore

314

26.septembra 2019.godine u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Grafički centar Nova DOO Šabac“ u Šapcu održan je On The Job trening u okviru  pružanja  usluge bespaltnog mentoringa. Ovo preduzeće je korisnik programa mentoringa kroz program Set standardizovanih usluga za MSPP i preduzetnike u 2019. godini, sa odobrenih 50 sati rada uz podršku sertifikovanog trenera agencije Milene Marjanović.

Stručnu konsultantsku pomoć na ovom OJT  mentorima Agencije pružila je gospođica Koga Shine, konsultant i OJT trener Japanske agencije za međunarodnu saradnju –JICA koja ima dugogodišnje iskustvo u radu navedenog programa.

OJT se sastojao iz dva segmenta: rad sa mentorima i rad sa predstavnicima kompanije . Kroz razgovor sa mentorima, gospođica Koga ih je uputila u osnovne korake procesa mentoringa kod konkretnog klijenta, načinu na koji se na osnovu pokazatelja poslovanja i inicijalnog razgovora  postavlja dijagnoza preduzeća kao i  predlozi za unapređenje. Kroz razgovor koji su nakon toga mentori i gospođica Koga vodili sa zaposlenima, po utvrđenoj metodologiji, prikupljeni su podaci koji će biti veoma korisni za dalji proces mentoringa i za aktivnosti koje će mentor predložiti kompaniji da realizuje kako bi unapredila svoje poslovanje. Uz aktivno učešće  vlasnika  preduzeća i zaposlenih OJT je uspešno realizovan.