Obuka za početnike u poslovanju održana u Loznici

913

Na osnovu Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica je održala dvodnevnu Obuku za početnike u poslovanju 25 i 26. februara 2020. godine u Srednjoj školi „ Sveti Sava “ u Loznici.

Obuka je imala za cilj da se polaznici, potencijalni početnici u poslovanju upoznaju i unaprede svoja znanja iz oblasti preduzetništva i odaberu pravi put od ideje do uspešnog preduzetnika kao i da se upoznaju sa poreskim i drugim obavezama koje ih čekaju nakon registracije firme.

Obuka je obuhvatala sledeće teme:

  1. Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika
  2. Pravna regulativa i poreski sistem
  3. Finansije u poslovanju i poslovni plan
  4. Izvori finansiranja za početnike u poslovanju

Obuku je uspešno završilo 26 polaznika. Svi polaznici obuke dobijaju sertifikat da su prošli obuku, sa kojim mogu da konkurišu kod određenih fondova za finansijska sredstva i koji predstavlja uslov za konkurisanje, a tokom radionica su informisani o svim potencijalnim fondovima koji finansiraju početnike u poslovanju.