Konstituisana Međuopštinska radna grupa za društveno -odgovorno poslovanje i zajedničke regionalne inicijative

927

U sredu 04. novembra u naučnoobrazovno kulturnom centru „Vuk Karadžić“ u Tršiću održan je konstitutivni sastanak Međuopštinske radne grupe (MORG) za društveno odgovorno poslovanje i zajedničke regionalne inicijative.

Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta „Zapadna Srbija – Mađarska – mogućnosti za SMART poslovanje“ koji   finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO i implementacionog partnera – UNOPS.

Pozdravnu reč u ime grada domaćina uputio je Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice. On je ovom prilikom istakao da grad Loznica ima odličnu saradnju sa MSPP sektorm u gradu, i da podržava sve inicijative koje dovode do unapređenja ambijenta za njihovo poslovanje. Grad Loznica je pružio punu podršku realizaciji ovog projekta, a formiranje međuopštinske radne grupe znači i bolju saradnju sa susednim opštinama  i gradovima – istakao je  Đokić.

Jedan od ciljeva ovog projekta je da se na teritoriji  Mačvanskog  i Kolubarskog okruga uspostavi regionalni institucionalni okvir kao vid podrške razvoja sektora MSPP i, konkretno, koncepta  društveno odgovornog poslovanja kroz formiranje Međuopštinske radne grupe (MORG) za društveno odgovorno poslovanje  i zajedničke regionalne inicijative.

U skladu sa konceptom ovog projekta, MORG  je  formiran  kroz međusobnu saradnju svih relevantnih zainteresovanih strana: lokalne zajednice, privrede, obrazovnih i naučno-istraživačkih ustanova, i ostalih zainteresovanih aktera u lokalnoj zajednici.  Cilj je da se kroz ovakav široko participativan pristup lokalna zajednica, privreda, naučno / obrazovne institucije  uključe već u inicijalnoj fazi zajedničkih projekata, čime bi se, uz bolju realizaciju projekta, obezbedila, zaštita interesa svake lokalne jedinice i svih ostalih zainteresovanih strana ponaosob. Time će se  uspostaviti   regionalna saradnja na najširim osnovama u cilju iznalaženja najoptimalnijih organizacionih i funkcionalnih rešenja.

U okviru sastanka imenovani predstavnici jedinica lokalnih samouprava iz Mačvanskog i Kolubarskog okruga imali su prilike da se upoznaju sa konceptom društveno odgovornog poslovanja, kao i sa modelom osnivanja Međuopštinskih radnih grupa kao regionalnih mehanizama koji doprinose unapređenju saradnje između gradova i opština i služe za identifikaciju, izradu i implementaciju projekata. Ove modele je predstavio Milan Mirić, direktor RRA „Srem“ iz Rume.

Za predsedavajućeg međuopštinske radne grupe jednoglasno je izabrana Jelena Mirković, direktor srednje škole „Sveti Sava“ iz Loznice, a sekretar je Milena Marjanović iz ARRA Loznica. Članovi međuopštinske radne grupe usvojili su i Pravilnik o radu.