Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini (udruženja)

1816

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2019. godini.

Konkursom su predviđeni podsticaji za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu.

Pravo na korišćenje sredstava imaju neprofitne institucije.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se sledeći kriterijumi:
1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;
2) ispunjenost ciljeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;
3) ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;
4) održivost projekta;
5) obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;
6) ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

Obrazac zahteva za korišćenje dotacija za projekte promocije i unapređenja turističke ponude kao i projekte edukacije i treninga u turizmu u 2019. godini

Obrazac izjave 1- o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta

Obrazac izjave 2- o nepostojanju sukoba interesa

Ministarstvo državne uprave i lokalne samoprave – Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa