Јавни позив COSME програма за достављање предлога пројеката за производе базиране на иновацијама

1809
cosme

COSME програм расписао је јавни позив за достављање предлога пројеката за производе базиране на иновацијама и модерном дизајну.

Јавни позив односи се на мала и средња предузећа која су у процесу комерцијализације прототипа оваквог производа.

Циљ је да се малим и средњим предузећима пружи подршка у фази раста, односно у фази пласмана новог иновативног производа на тржиште, смањи време потребно за пласман и повећа конкурентност малих и средњих предузећа на страним тржиштима.

На овај јавни позив могу да се пријаве мала и средња предузећа и из Србије, или конзорцијум формиран од стране малих и средњих предузећа, као и и универзитети, истраживачки институти.

Пријава се подноси електронски до 14. априла 2016 до 17 часова.

Подношење пријаве за средства из јавног позива врши се преко налога на Порталу за учеснике (Participants Portal) који компанија мора да отвори како би аплицирала за средства из COSME програма.

Линк за пријаву:  https://goo.gl/q6jPDq

Просечна вредност средстава по пројекту је од 800.000 до 1.000.000 евра, а поднослилац пројекта је у обавези да обезбеди суфинансирање од максимално 50 одсто укупне вредности пројекта.

Пријаве ће бити оцењиване од априла до јул 2016. године. Информације о компанијама којима су одобрена средства биће објављене у септембру 2016. године.

Потписивање уговора биће спроведено током периода новембар-децембар 2016. године.

Комплетан текст јавног позива и документација за пријава на јавни позив доступна је на линку Европске комисије https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii