Dodatna sredstva za Program podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera

1321

Na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12547/2016 od 26. decembra 2016. godine), ukupan budžet Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program) uvećan je za 20.000.000,00 dinara, te sada iznosi 110.000.000,00 dinara. Javni poziv po ovom Programu raspisan je 25. aprila 2016. godine i trajaće do utroška sredstava.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

• Novi dizajn proizvoda i ambalaže

• Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa

• Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima

• Testiranje novih proizvoda

• Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

• Ispitivanje stranog tržišta

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

• Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

• Ispitivanje stranog tržišta.

Privredno društvo, preduzetnik ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na office@ras.gov.rs ili akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.