Opština Mali Zvornik

Opština Mali Zvornik se nalazi u zapadnom delu Republike Srbije, u Srednjem Podrinju. Zapadnu granicu Opštine (i državnu granicu) čini reka Drina, sa severoistoka...

Opština Bogatić

Opština Bogatić, po navedenim karakteristikama predstavlja jedinstvenu celinu sa mačvanskom ravnicom. Prostire se izmedju Drine i Save, u severozapadnom delu ravnice. Erozivnim dejstvom matice, jedan...

Opština Ljubovija

Područje opštine Ljubovija se nalazi na krajnjem zapadnom delu Srbije. Teritorija Opštine je u sastavu krupnije regionalne administrativne jedinice, Mačvanskog okruga kome gravitira u...

Opština  Osečina

Opština  Osečina  predstavlja prirodnu  geografsku  celinu  koju čini  20  naseljenih  mesta,  od  kojih su  varošice  Osečina  i  Pecka naselja gradskog tipa. Opština  Osečina  se  nalazi ...

Opština Krupanj

Opština Krupanj se nalazi u Zapadnoj Srbiji, obuhvata teritoriju od 342 kvadratna kilometra sa ukupno 23 naselja (24 mesne zajednice) i graniči se sa...

Grad Loznica

U podnožju severnih padina planina Gučevo, nedaleko od reke Drine (nepuna 3 km), na nadmorskoj visini od 142 m nalazi se Loznica. Smeštena je na...