AGENDA UN 2030

641

Ujedinjene nacije su 2015. godine usvojile Agendu za održivi razvoj do 2030. godine. Daleko ambicioznija nego prethodno usvojeni Milenijumski ciljevi razvoja, Agenda je definisala novu viziju razvoja koja se suprotstavlja dominantnom shvatanju razvoja kao ekonomskog rasta koji će, pukim uvećanjem bogatstva, spontano dovesti i do drugih boljitaka. UN i njene članice, kroz Agendu za održivi razvoj, treba da ukažu na sopstvenu posvećenost konceptu koji razvoj poima kao uravnotežene promene u oblasti ekonomije, socijalne inkluzije i očuvanja životne sredine. Stoga je Agenda za održivi razvoj definisala 17 ambicioznih ciljeva održivog razvoja sa 169 podciljeva, i više od 240 indikatora pomoću kojih se prati napredak u njihovom ostvarivanju.

Agenda 2030 je univerzalna strategija i od država potpisnica se očekuje da mobilišu sve resurse kako bi cilјevi bili ostvareni do 2030. godine. Agenda 2030, sa svih 17 cilјeva, uklјučuje tri dimenzije održivog razvoja: ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. Indikatori cilјeva održivog razvoja mogu se naći na zvaničnom UN veb-sajtu: https://unstats.un.org/sdgs/

Vlada Republike Srbije je direktno učestvovala u razvoju i pisanju Agende održivog razvoja kroz uključivanje građana u proces putem konsultacija o razvojnoj agendi posle 2015 i direktnim učešćem predstavnika države na globalnim forumima na kojima su definisani ciljevi održivog razvoja.

Multiresorna radna grupa za sprovođenje Agende za održivi razvoj 2030 osnovana je u decembru 2015. godine i bila je sastavljena od visokih predstavnika 27 resornih ministarstava i drugih organizacija.

Glavna uloga Multiresorne radne grupe za Cilјeve održivog razvoja je da:

  • prati implementaciju Agende 2030,
  • unificira i koordinira stavove nadležnih ministarstava u cilјu postizanja cilјeva i potcilјeva Agende,
  • priprema periodične izveštaje o njenoj primeni.

agenda-2030-srp.pdf

ciljevi odrzivog razvoja brosura.pdf